Skip to main content

Zorg aanvragen
bij Sterk in KindZorg

Thuisgesprek indicatie en PGB aanvraag

Hoe vraag ik zorg aan?

Hieronder staat beschreven hoe het aanvragen van zorg bij Zorginstelling Sterk in KindZorg in zijn werk gaat. Door middel van onderstaande stappen kunnen wij uw aanvraag zo spoedig mogelijk laten verlopen en bent u goed voorbereid. Mocht u na het doornemen van de onderstaande stappen vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden.

Een zorgaanvraag regelen in 6 stappen

De eerste stap: plannen afspraak

Plannen afspraak

Na het opvragen van een aantal gegevens van uw kind, plannen wij met u een afspraak in met de kinderverpleegkundige.

De tweede stap: de overeenkomst

Overeenkomst

Wij sturen u een overeenkomst en een inventarisatielijst toe. Het is belangrijk om beide documenten voor de afspraak terug te sturen.

De derde stap: documenten verzamelen

Documenten verzamelen

Wij vragen u de volgende documenten mee te sturen:

  • Een recente medische brief van uw behandelende specialist of arts.
  • Een actuele medicatielijst vanuit uw apotheek.
  • Een brief van een eventueel betrokken discipline, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut en/of logopediste.
  • Een eerder opgestelde indicatiestelling en/of zorgplan.
De vierde stap: het huisbezoek

Het huisbezoek

De geplande afspraak vindt plaats door middel van een huisbezoek. Om een juist zorgplan op te stellen zal een HBO (kinder)-verpleegkundige de hulpvraag met u bespreken om een juiste indicatiestelling op te stellen.

De vijfde stap: Concept indicatiestelling

Voorstel

Binnen een week ontvangt u een conceptversie van het zorgplan/indicatiestelling. Deze kunt u nalezen en terugsturen met eventuele vragen en/of opmerkingen.

De zesde stap: afronding indicatiestelling

Afronding

Na uw reactie op de conceptversie, zullen wij het zorgplan afronden. 

Wij werken samen met