Skip to main content

Thuiszorgorganisatie Sterk in KindZorg helpt bij voedingssondes voor kinderen.

Verzorging en verpleging thuis voor ernstig zieke kinderen

Bij de verpleegtechnische handelingen rondom voedingssondes bij kinderen.  Sterk in Kindzorg biedt hulp wanneer uw kind zelf niet in staat is om (voldoende) voeding te drinken of te eten. Sterk in Kindzorg helpt u bij deze zorg als er gestart moet worden met sondevoeding thuis. Sondevoeding is een dunne vloeibare voeding die via een flexibel slangetje direct in de maag toegediend wordt. Dit kan op verschillende manieren, namelijk door middel van een neus- maagsonde (via de neus), een PEG-sonde (via een endoscopie wordt er een directe verbinding door buikwand heen naar de maag gemaakt), een button (deze wordt meestal na verloop van tijd geplaatst in plaats van de katheter), of door middel van een duodenumsonde (via de neus, doorgeschoven naar de darmen, de voeding wordt dan ook direct in de darmen toegediend). Wanneer er sprake is van een neus- maagsonde of een PEG-sonde, brengen wij deze sondes in of verwisselen wij de button. Een duodenumsonde wordt in het ziekenhuis ingebracht. Sterk in KindZorg kan u helpen met de gehele zorg rondom de toediening van sondevoeding bij u thuis.

 • Thuiszorg voor kinderen

  Enthousiast en professioneel

  Als thuiszorginstelling Sterk in KindZorg bieden wij thuis met een enthousiast en professioneel team verpleegkundige zorg, persoonlijke verzorging en/of begeleiding aan (zieke) kinderen tot 18 jaar. Wij bieden overname van zorg aan wanneer een gezinssituatie overbelast is. Om deze zorg te bieden hebben wij (kinder-)verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders. Ook bij sondevoeding zijn de  zorgprofessionals van Sterk in Kindzorg bevoegd en bekwaam om deze zorg uit te voeren.

 • Voor wie

  Voor ieder kind wat zorg nodig heeft

  Zorginstelling Sterk in KindZorg biedt zorg aan ieder kind dat zorg nodig heeft tot 18 jaar. Mogelijkheden hiervoor zijn; persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige zorg. De zorg vindt plaats in de eigen omgeving van het kind, bijvoorbeeld in de thuissituatie en/of op school. Om de juiste zorg te bieden werken wij met een professioneel team (kinder-)verpleegkundigen, verzorgenden en/of begeleiders. Zij zijn bevoegd en bekwaam om de zorg uit te voeren. Tevens is het mogelijk om 24 uurs zorg in te zetten. Alle zorg wordt in samenspraak met het gezin ingezet.

 • Waar

  Door heel Nederland

  Zorginstelling Sterk in KindZorg is werkzaam binnen heel Nederland. Wij bieden zorg aan kinderen tot 18 jaar. Ieder kind heeft zijn of haar eigen team zorgverleners, welke ingezet worden nadat een kennismaking heeft plaatsgevonden. De zorgverleners zullen werken volgens zorgplan en indicatiestelling, welke opgesteld is door een hbo-kinderverpleegkundige.
  De indicatiestelling is opgesteld volgens ‘het normenkader voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in eigen omgeving’ van de V&VN. Dit betekent dat er gekeken wordt naar de draagkracht en draaglast binnen het gezin. Wij kijken dan ook naar wat uw eigen netwerk (mantelzorgers) in deze hulpvraag kan betekenen. Daarnaast kijken wij naar een juiste inzet van zorg om u, als ouder, zoveel mogelijk te ontlasten.

Wij werken samen met

 • Vergoeding

  Zorginstelling Sterk in KindZorg is gecontracteerd met de meeste zorgverzekeraars en gemeentes. Wanneer u verzekerd bent bij een van de gecontracteerde partijen declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar en/of gemeente.

  Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis, FBTO, de Friesland, Interpolis, One Underwriting, CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, PZP, Hema, Menzis, Anderzorg, DSW of Stad Holland? Dan ontvangt u onze rekening waarna u deze in kunt dienen bij de zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar vergoedt de declaratie (deels) op uw rekening. Wij nemen het niet vergoede deel van de factuur voor onze rekening. U betaalt het door de zorgverzekeraar uitgekeerde bedrag zelf aan Zorginstelling Sterk in KindZorg.